Wednesday, May 22, 2013

สถานะเรดาร์ระบบล็อคเป้าหุ้นไทย ณ สิ้นวันที่ 22 พ.ค. 2013

สถานะเรดาร์จรวดที่อยู่ระหว่างภารกิจ

-------------------------------------------
SET 1631.27  >  SMA21D 1603.07
SET 1631.27  >  SMA77D 1549.51
-------------------------------------------
BGH 171.00  >  SMA21D 170.38
CK 28.50  >  SMA21D 26.90
ECF 2.62  >  SMA21D 2.48 
MLINK 5.80  >  SMA21D 4.92
-------------------------------------------
CNT 11.40  >  SMA35D 10.46
JMT 18.50  >  SMA35D 18.17
SIM 4.22  >  SMA35D 3.79
STPI 95.50  >  SMA35D 88.24
-------------------------------------------
IRCP 11.40  >  SMA42D 7.56
SAMART 28.25  >  SMA42D 25.91
TASCO 81.25  >  SMA42D 69.74
-------------------------------------------
AEONTS 118.00  >  SMA49D 108.12
-------------------------------------------
FORTH 7.85  >  SMA56D 6.03
-------------------------------------------
VGI 153.00  >  SMA63D 131.44
-------------------------------------------
HMPRO 15.90  >  SMA77D 14.05
-------------------------------------------
ADVANC 289.00  >  SMA84D 233.70
SINGER 27.00  >  SMA84D 23.79
UNIQ 9.55  >  SMA84D 7.49
-------------------------------------------
JAS 9.80  >  SMA98D 6.82
JUBILE 28.00  >  SMA98D 24.97
OFM 75.25  >  SMA98D 72.09
SAMTEL 27.25  >  SMA98D 22.20
SENA 3.76  >  SMA98D 3.63
THCOM 38.00  >  SMA98D 29.73
-------------------------------------------
GLOBAL 25.50  >  SMA112D 20.00
-------------------------------------------

STANLY 279.00  >  SMA126D 236.22
-------------------------------------------

JMART 26.75  >  SMA133D 24.54
-------------------------------------------
THRE 6.65  >  SMA140D 5.04
-------------------------------------------

Short URL =  http://bit.ly/11bRHE6

==============================

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest

 gplus.to/chamlaehoon

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"