Thursday, May 23, 2013

กราฟหุ้น CK "อาจจะ" กำลังสร้างรูปแบบ Bullish Mat Hold ?

     ระหว่างที่่ราคาหุ้น CK กำลังพยายามฝ่าแนวต้านเพื่อขึ้นไปอยู่เหนือ 29.50 บาทอันเป็นจุดสูงสุดเดิมอยู่ในขณะนี้นั้น ผมพบว่า พฤติกรรมของหุ้นตัวนี้หลาย ๆ อย่างเป็นไปในลักษณะตรงกับที่อธิบายไว้ในหนังสือการวิเคราะห์หุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีรูปกราฟ cup with a handle หรือ reverse head-and-shoulders ปิดตลาดวันที่ 22 พ.ค. 2013 ผมสังเกตเห็นว่า ราคาหุ้น CK "อาจจะ" กำลังพัฒนารูปกราฟเป็นแบบ "Bullish Rising Three Methods" แต่เมื่อดูในรายละเอียดพบว่าน่าจะกำลังพัฒนารูปกราฟเป็นแบบ "Bullish Mat Hold" เสียมากกว่า
     ภาพบนสุดข้างล่างอธิบายลักษณะกราฟแท่งเทียนแบบ Bullish Mat Hold หากเพื่อนนักลงทุนเปรียบเทียบรูปกราฟนี้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกราฟของหุ้น CK จะเห็นว่ามีโอกาสค่อนข้างมากที่หุ้นจะกำลังพักเหนื่อยจากการไต่ระดับราคามาจนถึงจุดสูงสุดเดิมด้วยการสร้างรูปกราฟแบบ Bullish Mat Hold ภายในกรอบสีขาวดังรูปล่างสุดShort URL =  http://bit.ly/13JOozP

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"