Friday, May 3, 2013

วันที่ 3 พ.ค. 2013 ระบบล็อคเป้าด้วย SMA7D ของหุ้น VGI เริ่มเดินเครื่อง รอปล่อยจากฐานยิงแบบ ATO


     หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ราคา 141.00 บาท ราคาหุ้น VGI ได้พักปรับฐานโดยทิ้งแนวเส้น supply line สีขาวไว้ดังในภาพข้างล่าง ณ สิ้นวันที่ 2 พ.ค. 2013 ราคาหุ้น VGI ได้ฝ่าแนวต้านสำคัญดังกล่าวขึ้นไปได้แล้ว ดังนั้นระบบล็อคเป้าของหุ้น VGI จึงได้เริ่มเดินเครื่อง กำหนดปล่อยออกจากฐานยิงภายใต้รหัสภารกิจ VGI03052013 ที่ระดับ ATO เช้าวันที่ 3 พ.ค. 2013 โดยใช้ SMA7D เป็นเส้นนำวิถี พร้อมกำหนดการยุติภารกิจของระบบหากเกิดความผิดพลาดจากปัจจัยที่มองไม่เห็นไว้ที่ -10% หลังจากนี้ก็ต้องคอยติดตามความเป็นไปของระบบผ่านจอเรดาร์จนกว่าขีปนาวุธจะชนเป้าเมื่อราคาหุ้นปิดต่ำกว่าเส้น SMA7D ครับ


สรุปหลังเปิดตลาด  

ภารกิจ VGI03052013 
เริ่มต้นในวันที่ 3 พ.ค. 2013 ที่ราคา ATO 135.00 บาท ล็อคเป้าด้วยเส้น SMA7D

Short URL =  http://bit.ly/ZCe03Z

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"