Wednesday, May 8, 2013

ดัชนี SET ทำนิวไฮ เกิดรูปกราฟถ้วยแก้วมีหูจับชี้ไปที่ 1744.28 จุด

     วันที่ 8 พ.ค. 2013 ดัชนี SET ทะลุจุดสูงสุดเดิม 1601.34 จุด ขึ้นไปทำนิวไฮ สิ้นสุดการพักปรับฐาน ทำให้เกิดรูปกราฟถ้วยกาแฟมีหูจับดังเส้นร่างสีขาวในภาพข้างล่าง โดยมีระดับปากถ้วยอยู่ที่ 1601.34 จุด และก้นถ้วยอยู่ที่ 1458.40 จุด ตามทฤษฎีเป้าหมายจะชี้ไปที่ 1601.34 + (1601.34 - 1458.40) = 1744.28 จุด ติดตามกันต่อไปว่า จะเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ อย่างไรครับ


Short URL = http://bit.ly/10aGPEj

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"