Wednesday, May 15, 2013

ต่างชาติกลับลำเข้าซื้อหุ้นไทยหรือยัง ? มาดูกัน


     เพื่อนนักลงทุนถามมาว่า ต่างชาติกลับลำเข้าซื้อหุ้นไทยหรือยัง ? ผมไม่ขอตอบนะครับแต่ให้เพื่อน ๆ ดูในภาพกันเอาเอง ในภาพเงินลงทุนต่างชาติเส้นกราฟสีน้ำเงินเดินทางในขาลงตามแนวโน้มช่องสีชมพู ขณะนี้ได้ชนเส้นแนวรับ หรือ demand line สีเขียวแล้วเด้งกลับ คำตอบว่าต่างชาติเข้าแล้วหรือยังจะชัดเจนต่อเมื่อเส้นกราฟสีน้ำเงินทะลุผ่านเส้นสีชมพูเส้นบนขึ้นไปให้ได้ก่อนครับ


Short URL =  http://bit.ly/16eQZsk

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"