Monday, July 1, 2013

บันทึกภารกิจที่ 1 ของเครื่องบินขับไล่ INTUCH

     ผมทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ INTUCH ครั้งที่ 1 ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D/EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น INTUCH รายวัน ข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 99.75 บาท ไปเกือบแตะเส้น EMA200D สีส้ม แล้วฟื้นตัวกลับ ระหว่างทางลงดังกล่าวได้สร้าง Supply line เส้นสีขาวเอาไว้ วันที่ 28 มิ.ย. 2013 ได้เกิด EMA5D(83.500) > EMA10D(82.539) ขึ้น พร้อมราคาหุ้นยืนเหนือเส้น Supply line สีขาว เป็นแท่งเขียวได้ (วันก่อนหน้าเป็นแท่งแดง) ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น INTUCH จึงได้เริ่มขึ้น โดยมีแต้มตั้งต้นที่ได้รับมาจากหน่วยเหนือ เท่ากับ 100,000 แต้ม ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ INTUCH มีดังนี้
 • 27 มิ.ย. 2013 นักบินตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆ (เส้น Supply line สีขาว) แต่เป็นอากาศยานสีแดง แม้ว่าระดับเชื้อเพลิง EMA5D(81.750) > EMA10D(81.547) จะเพียงพอต่อการทำงานแต่หน่วยเหนือก็ยังไม่สั่งเริ่มภารกิจ
    
 • 28 มิ.ย. 2013 นักบินเห็นอากาศยานข้าศึกเป็นสีเขียว ที่ระดับความสูง ATC(87.00) เมื่อเหลือบดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า  EMA5D(83.500) > EMA10D(82.539) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจแรก ภายใต้รหัส INTUCH02072013
    
 • 2 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(87.50) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/87.50 = 1,100 ลูก มีแต้มคงเหลือ 3,750 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(84.667) สีเหลือง และ EMA10D(83.350) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 87.50*0.90 = 78.75
      
 • 10 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกมุดลงไปที่ความสูง 75.50 ต่ำกว่าระดับยกเลิกภารกิจที่กำหนดไว้ 78.75 นักบินตรวจสอบพบเชื้อเพลิงเหลือน้อย EMA5D(82.219) < EMA10D(82.880) จึงล็อคเป้าเครื่องบินศัตรูเพื่อยุติภารกิจ
    
 • 11 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงออกไปทำลายข้าศึกที่ความสูง ATO(82.00) ภารกิจล้มเหลว เหลือ แต้มสะสมกลับมา 3,750+(1,100*82.00) = 93,950 แต้ม
โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ INTUCH จะเป็นอย่างไรต่อไป

Short URL =  http://bit.ly/1cHUKEA

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"