Sunday, July 28, 2013

ตามดูจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ DTAC16062013 ในวันที่ 10 ของภารกิจ

     ในโอกาสที่เครื่องบินขับไล่ DTAC16062013 ดำเนิน [ภารกิจปัจจุบัน] ได้ครบ 10 วัน วันนี้ผมเอาหน้าจอเรดาร์ ณ สิ้นวันที่ 26 ก.ค. 2013 มาอัพเดตให้ดูดังรูปข้างล่างครับ ในภาพจะเห็นได้ว่า นักบินได้ไล่ล่าข้าศึกจากจุดเริ่มต้นบริเวณลูกศรขาว ขึ้นไปชนแนวเมฆขาวเส้นประแล้วลดความสูงลงเล็กน้อยในปัจจุบัน นักบินตรวจตราดูระดับเชื้อเพลิง EMA5D(121.839) > EMA10D(120.229) ยังเพียงพอที่จะใช้บินออกจากแนวเมฆขาวเส้นประที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกไม่ไกล


สรุปสถานะภารกิจ DTAC16062013 ณ 26 ก.ค. 2013

ความสูงเริ่มต้น 118.50
ความสูงยุติภารกิจ 106.65
ความสูงปัจจุบัน 124.00
ความสำเร็จของภารกิจ 124.00/118.50 = +4.64%

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ DTAC จะเป็นอย่างไรต่อไป

Short URL =  http://bit.ly/1ccOtn5

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"