Monday, July 8, 2013

บันทึกภารกิจที่ 1 ของเครื่องบินขับไล่ KTB

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ KTB ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น KTB รายวันข้างล่าง ผมได้ดูกราฟ KTB ในวันที่ 5 หลังจากเริ่มภารกิจ KTB02072013 ไปแล้ว และในวันนี้เองที่นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นกลุ่มธนาคารออกมา เลยเป็นวันที่ต้องสั่งล็อกเป้าทำลายอากาศยานข้าศึก อย่างไรก็ตามบันทึกการบินของเครื่องบินขับไล่ KTB ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ KTB ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
  • 28 มิ.ย. 2013 อากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆ (Supply line เส้นประสีขาว) ที่ความสูง ATC(20.30) เป็นแท่งสีเขียว นักบินตรวจระดับเชื้อเพลิง EMA5D(19.542) > EMA10D(19.499) เพียงพอสำหรับดำเนินภารกิจใหม่ ดังนั้นนักบินจึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส KTB02072013
        
  • 2 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(20.70) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/20.70 = 4,800 ลูก มีแต้มคงเหลือ 640 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(20.074) สีเหลือง และ EMA10D(19.838) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 20.70*0.90 = 18.63
      
  • 8 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกลดความสูงลงไปที่ ATC(18.90) นักบินตรวจสอบพบว่าระดับเชื้อเพลิงลดต่ำ EMA5D(19.685) < EMA10D(19.729) จึงสั่งล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
      
  • 9 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATO(18.80) คงเหลือแต้มสะสม 640 + 4,800*18.80 = 90,880 แต้ม 

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ KTB จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/12RcszO

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"