Wednesday, July 3, 2013

บันทึกภารกิจที่ 1 ของเครื่องบินขับไล่ TIPCO

     ผมทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ TIPCO ครั้งที่ 1 ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D/EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น TIPCO รายวันข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 16.80 บาท ผ่านเส้น EMA100D สีชมพู ลงไปแตะเส้น EMA200D สีส้ม แล้วฟื้นตัวกลับ ระหว่างทางลงดังกล่าวได้สร้าง Supply line เส้นสีขาวเอาไว้ วันที่ 3 ก.ค. 2013 ราคาหุ้นยืนทะลุขึ้นไปปิดเหนือเส้น Supply line สีขาว เป็นแท่งเขียวได้ และ EMA5D > EMA10D ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น TIPCO จึงได้เริ่มขึ้น โดยมีแต้มตั้งต้นที่ได้รับมาจากหน่วยเหนือ เท่ากับ 100,000 แต้ม ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ TIPCO มีดังนี้
 • 3 ก.ค. 2013 นักบินเห็นอากาศยานข้าศึกเป็นสีเขียว ที่ระดับความสูง ATC(11.60) เมื่อเหลือบดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า  EMA5D(10.745) > EMA10D(10.424) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจแรก ภายใต้รหัส TIPCO04072013
    
 • 4 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(11.90) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/11.90 = 8,400 ลูก มีแต้มคงเหลือ 40 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(11.097) สีเหลือง และ EMA10D(10.675) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 11.90*0.90 = 10.71
    
 • 16 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกมุดลงต่ำไปที่ ATC(10.70) ต่ำกว่าเกณฑ์ยกเลิกภารกิจซึ่งตั้งไว้ที่ 10.71 นักบินตรวจสอบพบเชื้อเพลิงเหลือน้อย EMA5D(10.928) < EMA10D(10.974) จึงสั่งล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 17 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงออกไปทำลายข้าศึกที่ความสูง ATO(10.80) จบภารกิจแรกด้วยความล้มเหลว ได้แต้มกลับมา 40 + (8,400*10.80) = 90,760 แต้ม
      
โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ TIPCO จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/14Qq0yg

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"