Tuesday, July 9, 2013

บันทึกภารกิจที่ 1 ของเครื่องบินขับไล่ KTC

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ KTC ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น KTC รายวันข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 49.25 บาท จากนั้นจึงปรับตัวทะลุผ่านเส้น EMA100D สีชมพูลงไปจนเด้งกลับที่เส้น EMA200D สีส้ม ในระหว่างปรับตัวลงได้สร้างแนวเมฆขาวไว้สองแนว คือแนวเส้นทึบและแนวเส้นประ ในระยะนี้จะพิจารณาเฉพาะแนวเส้นประก่อน ในวันที่ 4 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกทะลุแนวเมฆขาวเส้นประขึ้นไปเป็นแท่งเขียวได้สำเร็จ พร้อม EMA5D > EMA10D ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น KTC จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ KTC ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
  • 3 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ KTC ซึ่งบินลาดตระเวนใต้ Supply line เส้นประขาวมาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง 44.00 โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line แรก) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(42.049) > EMA10D(41.336) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส KTC04072013
      
  • 4 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(44.00) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/44.00 = 2,200 ลูก มีแต้มคงเหลือ 3,200 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(42.949) สีเหลือง และ EMA10D(41.957) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 44.00*0.90 = 39.60
      
  • 11 ก.ค. 2013 นักบินตรวจสอบเชื้อเพลิงพบว่าเหลือน้อย EMA5D(41.978) < EMA10D(42.092) จึงล็อคเป้าอากาศยานข้าศึกเพื่อยุติภารกิจ
      
  • 12 ก.ค. ขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงออกไปทำลายข้าศึกที่ความสูง ATO(41.75) ภารกิจล้มเหลว เหลือแต้มสะสม 3,200 + (2,200*41.75) = 95,050 แต้ม  

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ KTC จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2]  [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/1a6ilzr

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"