Monday, July 1, 2013

เครื่องบินขับไล่ JAS ตรวจพบอากาศยานข้าศึก แม้เชื้อเพลิงจะพร้อมรบ แต่ข้าศึกยังสีแดงอยู่

     ผมติดตามแนวรบของเครื่องบินขับไล่ JAS ผ่านหน้าจอเรดาร์ดังรูปข้างล่าง ตามรูป นักบินสังเกตเห็นอากาศยานข้าศึก โผล่เหนือแนวเมฆสีขาวเป็นวันที่สองแล้ว แต่ข้าศึกยังเป็นสีแดงอยู่ เมื่อเหลือบดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(7.663) > EMA10D(7.654) พร้อมสำหรับภารกิจใหม่แล้ว แว่วเสียงผ่านวิทยุหน่วยเหนือสั่งมาว่า "รอให้เด็กแดงนอนมุ้งเขียวก่อนค่อยเข้าอุ้ม เปลี่ยน"


Short URL = http://bit.ly/17O1Smi


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"