Monday, July 1, 2013

28 มิ.ย. 2013 หน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ STPI

     ในโพสต์นี้ ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ STPI มาฝากครับ ตามภาพข้างล่าง เครื่องบินขึ้นไปทำเพดานบินไว้ที่ high(102) แล้วจึงลดระดับลงมา ระหว่างทางลงจะเห็นแนวก้อนเมฆตามเส้นทึบสีขาวและเส้นประสีขาว ขณะนี้ยังคงลาดตระเวนไปตามแนวเส้น EMA200D เส้นนำวิถีคู่ EMA5D(76.819) สีเหลือง < EMA10D(79.572) สีฟ้า ค่า RSI อยู่ที่ 29.09% ครับ


Short URL = http://bit.ly/12fua0H

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"