Monday, July 1, 2013

บันทึกการบินรายชั่วโมงของเครื่องบินขับไล่ CK 28 มิ.ย. 2013

     ในโพสต์นี้ ผมขยายจอเรดาร์เครื่องบินขับไล่ CK ซูมเข้าไปดูบันทึกการบินเป็นรายชั่วโมง ตามรูปข้างล่าง จะเห็นว่า การไต่เพดานบินรอบล่าสุด เครื่องบินขับไล่ CK ได้ขึ้นไปใกล้กับเส้นนำวิถี EMA100 สีชมพู ในวันสุดท้ายของ 2Q2013 ระดับเชื้อเพลิง EMA5(21.521) ลดต่ำลงกว่า EMA10(21.568) ทำให้นักบินลดความสูงการบินลงอย่างกระทันหัน อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ลองดูสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในวงกลมสีขาวดูเปรียบเทียบกันเอาเองครับ


Short URL = http://bit.ly/15auVMU


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"