Thursday, July 4, 2013

เริ่มภารกิจที่ 1 ของเครื่องบินขับไล่ KSL

     ผมทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ KSL ครั้งที่ 1 ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D/EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น KSL รายวันข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด high(15.80) บาท ผ่านเส้น EMA100D สีชมพู และ EMA200D สีส้ม ลงไปค่อนข้างลึกและยาวนาน ถึง low(11.00)  ก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างทางลงดังกล่าวได้สร้าง Supply line เส้นสีขาวเอาไว้ วันที่ 2 ก.ค. 2013 ราคาหุ้นยืนทะลุขึ้นไปปิดเหนือเส้น Supply line สีขาว เป็นแท่งเขียวได้ พร้อมกับ EMA5D > EMA10D ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น KSL จึงได้เริ่มขึ้น โดยมีแต้มตั้งต้นที่ได้รับมาจากหน่วยเหนือ เท่ากับ 100,000 แต้ม ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ KSL มีดังนี้
  • 2 ก.ค. 2013 นักบินเห็นอากาศยานข้าศึกเป็นสีเขียว ที่ระดับความสูง ATC(12.00) เมื่อเหลือบดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า  EMA5D(11.606) > EMA10D(11.561) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจแรก ภายใต้รหัส KSL03072013
      
  • 3 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(12.00) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/12.00 = 8,300 ลูก มีแต้มคงเหลือ 400 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(11.804) สีเหลือง และ EMA10D(11.677) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 12.00*0.90 = 10.80
        
โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ KSL จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/12nQ9Tl

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"