Tuesday, July 30, 2013

การนั่งดูความเคลื่อนไหวในกราฟหุ้น FB รายนาที เป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้และสนุกมาก

     ในโพสต์นี้ผมเอาภาพความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระดับโลก Facebook Inc. ราย 1 นาที มาให้เพื่อนนักลงทุนดูครับ ใครอยากมีความรู้ด้านเทคนิคกราฟหุ้น ลองทำดูจะรู้ว่า ได้ความรู้และยังสนุกดีด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเป็นไปตามทฤษฎีเทคนิคกราฟหุ้นต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ในภาพผมใช้ระบบเส้น EMA 2 คู่ เร็วและช้า คู่เร็วได้แก่ EMA5/EMA10 คู่ช้าได้แก่ EMA100/EMA200 สำหรับเส้นตรงต่าง ๆ นั้น ผมสร้างขึ้นตามลำดับเวลาจากซ้ายไปขวา เป็น supply line บ้าง เป็น กลุ่ม demand line รูปพัดบ้าง เป็นช่องแนวโน้มขาลงบ้าง ไปตามเรื่องครับ


Short URL =  http://bit.ly/17Rz9Je

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"