Thursday, July 4, 2013

หน้าจอเรดาร์รายวันของเครื่องบินขับไล่ SET 3 ก.ค. 2013 เชื้อเพลิงพร้อมรบ

     ผมติดตามความเป็นไปของเครื่องบินขับไล่ SET ผ่านหน้าจอเรดาร์รายวันดังรูปข้างล่าง จะเห็นว่า SET ขึ้นไปทำเพดานบินสูงสุด high(1649.77) แล้วลดระดับความสูงลงมาผ่านเส้นนำวิถี EMA100D สีชมพู และ EMA200D สีส้ม ลงไปทำความสูงต่ำสุด low(1338.81) แล้วจึงฟื้นตัวขึ้นมาลาดตระเวนอยู่ระหว่าง EMA200D สีส้ม และ EMA100D สีชมพู ระหว่างการลดระดับความสูงลงมาดังกล่าวจะสังเกตได้ว่าเป็นไปภายใต้แนวก้อนเมฆขาว (เส้นประสีขาว) เมื่อดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D > EMA10D แล้วเป็นวันที่สองในวันนี้ (3 ก.ค. 2013) พร้อมสำหรับภารกิจใหม่แล้ว เหลือแต่เพียงให้นักบินมองเห็นอากาศยานข้าศึกโผล่ขึ้นมาเหนือแนวก้อนเมฆขาวเป็นสีเขียว ๆ เท่านั้น ในขณะนี้ถือว่าเพดานบินยังสูงกว่าเส้นนำวิถี EMA200D สีส้ม จากจอเรดาร์จะเห็นว่า ภารกิจใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นจะดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนพอสมควรต่อเมื่อนักบินได้ไล่ล่าข้าศึกขึ้นไปเหนือเส้นนำวิถี EMA100D สีชมพู แถว ๆ ความสูงประมาณ 1500 ครับ


Short URL = http://bit.ly/13mlEDL


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"