Wednesday, July 3, 2013

บันทึกภารกิจที่ 14 ของเครื่องบินขับไล่ JAS

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 13] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 828,492 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆ (Supply line สีขาวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องบินไต่เพดานบินลงมาจากระดับสูงสุด 10.00) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกลงกล่องดำตามลำดับครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 14 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 28 มิ.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้แนวก้อนเมฆ (Supply line) สีขาว มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(7.85) โผล่หัวแดง ๆ ขึ้นมา แม้ว่าระดับเชื้อเพลิง EMA5D(7.663) > EMA10D(7.654) จะเพียงพอต่อการเริ่มภารกิจใหม่ แต่หน่วยเหนือก็ได้กำชับให้รอจนอากาศยานข้าศึกเป็นสีเขียวก่อน
    
 • 3 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกซึ่งอยู่ที่ความสูง ATC(8.00) ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อนักบินเหลือบดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(7.828) > EMA10D(7.753) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS04072013
    
 • 4 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(8.05) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 828,492/8.05 = 102,900 ลูก มีแต้มคงเหลือ 147 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(7.919) สีเหลือง และ EMA10D(7.816) สีฟ้า
    
 • 9 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกพุ่งลงไปที่ EMA100D นักบินตรวจสอบพบว่าระดับเชื้อเพลิงลดต่ำ EMA5D(7.801) < EMA10D(7.810) จึงสั่งล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 10 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATO(7.40) คงเหลือแต้มสะสม 147 + 102,900*7.40 = 761,607 แต้ม 


โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ถ้านักบินยึดถือวินัยการดำเนินภารกิจอย่างเคร่งครัด ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 15] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/13ruHBY

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"