Thursday, July 18, 2013

ขอสองคำเกี่ยวกับ fund flow ของนักลงทุนต่างชาติ 18 ก.ค. 2013

     "ลอยลำ" เป็นสองคำที่เราใช้อธิบายการผ่านเข้ารอบในการแข่งขันกีฬา ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเริ่มแรกในการแข่งเรือพาย เพราะเมื่อผ่านเส้นชัยไปแล้ว ฝีพายก็ไม่จำเป็นต้องจ้วงพายอย่างเอาเป็นเอาตายอีกต่อไป แต่จะหยุดพักให้เรือ "ลอยลำ" ไปข้างหน้าเองตามแรงเฉื่อย นักลงทุนต่างชาติขณะนี้ก็กำลังอยู่ในอาการ "ลอยลำ" หลังจากเส้นเหลืองในภาพข้างล่างสามารถตัดผ่านเส้น EMA10 วันขึ้นไปได้ ในภาพจะเห็นลู่สีเขียวซึ่งเป็นทุ่นลอยนำทางเรือของต่างชาติทวนน้ำขึ้นเหนือไปเรื่อย ๆ แล้วในขณะนี้ครับShort URL =  http://bit.ly/120cbkl


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"