Saturday, July 27, 2013

ตามดูจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ ADVANC26062013 รอบ 1 เดือนของภารกิจ

     ในโอกาสที่เครื่องบินขับไล่ ADVANC26062013 ดำเนิน [ภารกิจปัจจุบัน] ได้ครบ 1 เดือน วันนี้ผมเอาหน้าจอเรดาร์ ณ สิ้นวันที่ 26 ก.ค. 2013 มาอัพเดตให้ดูดังรูปข้างล่างครับ ในภาพจะเห็นได้ว่า นักบินได้ไล่ล่าข้าศึกจากจุดเริ่มต้นบริเวณลูกศรขาว ขึ้นไปชนแนวเมฆขาวเส้นประแล้วลดความสูงลงเล็กน้อย เมื่อเห็นว่าระดับเชื้อเพลิงยังไปต่อได้จึงเร่งเครื่องทะลุแนวเมฆดังกล่าวขึ้นไปจนทะลุแนวเมฆเส้นทึบขาวที่อยู่เหนือขึ้นไป ทำระดับความสูงสุดใหม่ที่ 311 จากนั้นจึงลดลงมาพักเหนือแนวเมฆเส้นประเดิมในปัจจุบัน นักบินตรวจตราดูระดับเชื้อเพลิง EMA5D(294.424) > EMA10D(292.843) ยังเพียงพอที่จะฝ่าแนวเมฆขาวเส้นทึบที่อยู่เหนือขึ้นไปไม่ไกล


สรุปสถานะภารกิจ ADVANC26062013 ณ 26 ก.ค. 2013

ความสูงเริ่มต้น 268
ความสูงยุติภารกิจ 241.20
ความสูงปัจจุบัน 293
ความสำเร็จของภารกิจ 293/268 = +9.33%

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ ADVANC จะเป็นอย่างไรต่อไป

Short URL =  http://bit.ly/12r6BI9

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"