Wednesday, July 3, 2013

บันทึกภารกิจที่ 1 ของเครื่องบินขับไล่ DTAC

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ DTAC ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น DTAC รายวัน ข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 133.00 บาท ลงไปที่เส้น EMA100D สีชมพู แล้วเด้งกลับทะลุแนวเส้น Supply line ขึ้นไปเป็นแท่งสีแดงอยู่สองวันและกลายเป็นสีเขียวแท่งแรกในวันนี้ ในขณะนี้ EMA5D มีค่ามากกว่า EMA10D ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น DTAC จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ DTAC ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
 • 26 มิ.ย. 2013 อากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆ (Supply line เส้นสีขาว) ที่ความสูง ATC(117.00) แต่โผล่เป็นแท่งสีแดง แม้ว่าระดับเชื้อเพลิงจะเพียงพอสำหรับดำเนินภารกิจใหม่ ดังนั้นนักบินจึงไม่ได้ดำเนินการอะไร
    
 • 2 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกอยู่ที่ ATC(118.50) เป็นแท่งสีเขียวครั้งแรกเหนือเส้น Supply line นักบินเหลือบดูระดับเชื้อเพลิง EMA5D(116.495) > EMA10D(115.650) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส DTAC03072013
    
 • 3 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(118.50) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/118.50 = 800 ลูก มีแต้มคงเหลือ 5,200 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(117.330) สีเหลือง และ EMA10D(116.168) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 118.50*0.90 = 106.65
    
 • 8 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกมุดกลับเข้ากลีบเมฆ นักบินตรวจสอบพบว่าระดับเชื้อเพลิงลดต่ำ EMA5D(114.474) < EMA10D(114.839) จึงสั่งล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 9 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATO(113.50) คงเหลือแต้มสะสม 5,200 + 800*113.50 = 96,000 แต้ม 

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ DTAC จะเป็นอย่างไรต่อไป

Short URL =  http://bit.ly/12DgLD0

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"