Wednesday, July 17, 2013

เกิดถ้วยแก้วมีหูจับในกราฟรายวัน ADVANC 16 JUL 2013

     ผมสังเกตเห็นรูปแบบ ถ้วยแก้วมีหูจับ ในกราฟรายวันของ ADVANC ตามเส้นร่างสีน้ำเงินในภาพข้างล่าง ถ้วยแก้วนี้สูงจากก้นถ้วยถึงปากถ้วยประมาณ 72 หูจับขวาสุดอยู่ที่ 289 ตามทฤษฎีชี้ว่า ราคาหุ้นมีโอกาสไปที่ 289 + 72 = 361 บาท หรือ 361 / 289 = 24.91% จากปัจจุบัน ถ้าตัดขาดทุน 10% ของราคาเข้าลงทุน ประเมิน Reward / Risk = 24.91/10 = 2.49 เท่า ส่วนเรื่องจริงจะเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ต้องติดตามดูต่อไปครับ


Short URL =  http://bit.ly/13N6UOr


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"