Friday, July 19, 2013

เริ่มภารกิจที่ 2 ของเครื่องบินขับไล่ INTUCH 19 JUL 2013 ที่ ATO(89.25)

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 1] เครื่องบินขับไล่ INTUCH มีแต้มสะสมอยู่ 93,950 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่บันทึกลงกล่องดำในภารกิจใหม่ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 2 ของเครื่องบินขับไล่ INTUCH มีดังนี้
  • 18 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ INTUCH ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(89.25) โผล่ลำตัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้นประ supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(86.578) > EMA10D(85.435) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส INTUCH19072013
      
  • 19 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(89.25) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 93,950/89.25 = 1,000 ลูก มีแต้มคงเหลือ 4,700 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(87.469) สีเหลือง และ EMA10D(86.129) สีฟ้า ยุติภารกิจถ้าข้าศึกบินลงต่ำกว่า 89.25*0.9 = 80.33 หรือเชื้อเพลิงลดต่ำ EMA5D < EMA10D สำหรับภารกิจนี้ นักบินไม่ได้หวังผลเลิศเนื่องจากมองเห็นกลุ่มเมฆอยู่เหนือขึ้นไปบริเวณความสูง 99.75 ซึ่งนักบินก็พร้อมเสมอที่จะดำเนินตามวินัยของภารกิจ

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ INTUCH จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 3] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/17ponJT

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"