Tuesday, July 2, 2013

บันทึกภารกิจที่ 1 ของเครื่องบินขับไล่ AEONTS

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ AEONTS ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น AEONTS รายวัน ข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 123.00 บาท ผ่านเส้น EMA100D ลงไปเด้งที่เส้น EMA200D แล้วผ่านทะลุแนวเส้น Supply line ขึ้นไปเป็นแท่งสีเขียวได้ อย่างไรก็ตามเมื่อแรกทะลุนั้น EMA5D ยังน้อยกว่า EMA10D จนกระทั่งวันนี้จึงพลิกขึ้นมามากว่าอีกครั้งได้ ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น AEONTS จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ AEONTS ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
 • 26 มิ.ย. 2013 อากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆ (Supply line เส้นประสีขาว) ที่ความสูง ATC(92.50) แต่ ระดับเชื้อเพลิงยังไม่พร้อมสำหรับดำเนินภารกิจใหม่ EMA5D(90.247) < EMA10D(91.880) นักบินจึงไม่ได้ดำเนินการอะไร
    
 • 2 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกอยู่ที่ ATC(97.00) ระดับเชื้อเพลิง EMA5D(94.259) > EMA10D(93.655) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส AEONTS03072013
    
 • 3 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(95.50) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/95.50 = 1,000 ลูก มีแต้มคงเหลือ 4,500 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(94.259) สีเหลือง และ EMA10D(93.655) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 95.50*0.90 = 85.95
    
 • 9 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกไม่สามารถฝ่าด่านเส้น EMA100D ขึ้นไปได้จึงบินต่ำลง นักบินตรวจสอบพบว่าระดับเชื้อเพลิงลดต่ำ EMA5D(93.413) < EMA10D(93.657) จึงสั่งล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 10 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATO(91.25) คงเหลือแต้มสะสม 4,500 + 1,000*91.25 = 95,750 แต้ม 


โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ AEONTS จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/17R7R9K

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"