Wednesday, July 24, 2013

เครื่องบินขับไล่ CK เริ่มภารกิจที่ 3 วันที่ 24 ก.ค. 2013 ที่ความสูง ATO(20.90)

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 2] เครื่องบินขับไล่ CK มีแต้มสะสมอยู่ 286,660 แต้ม ได้พักรบจากการทำความสูงยอดไว้ที่ 29.50 ลงมาบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆ (Supply line) เส้นประสีขาวในภาพข้างล่างจนกระทั่งไปทำจุดต่ำสุดที่ 15.90 จึงฟื้นตัวกลับขึ้นไปบินเหนือเส้น EMA200D และทะลุผ่านแนวก้อนเมฆ supply line เส้นประขึ้นมาได้ในปัจจุบัน เป็นสัญญาณเริ่มภารกิจที่ 3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 3 ของเครื่องบินขับไล่ CK มีดังนี้
 • 23 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ CK ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(21.10) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (supply line เส้นประสีขาว) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(20.135) > EMA10D(19.705) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส CK24072013
    
 • 24 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(20.90) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 286,660/20.90 = 13,700 ลูก มีแต้มคงเหลือ 330 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(20.423) สีเหลือง และ EMA10D(19.940) สีฟ้า ในภารกิจนี้ นักบินมองเห็นแนวเส้น EMA100D อยู่สูงขึ้นไปประมาณบริเวณ 22.00 เนื่องจากแนวเส้นนี้อยู่ใกล้มากจึงประเมินว่าจะสามารถผ่านขึ้นไปบินเหนือแนวเส้นนี้ได้ไม่ยากนัก แต่เพื่อความไม่ประมาท นักบินจึงตื่นตัวพร้อมดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่าวเคร่งครัด
    
 • 30 ก.ค. 2013 เชื้อเพลิงลดต่ำ EMA5D < EMA10D นักบินสั่งล็อคเป้าทำลายข้าศึกที่ความสูง ATO
    
 • 31 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดพุ่งเข้าชนอากาศยานข้าศึกที่ความสูง 18.90 ภารกิจล้มเหลวได้แต้มกลับคืนมา 330 + (13,700*18.90) = 259,260 แต้ม
    
 • ประสบการณ์ที่นักบินได้รับจากภารกิจนี้คือ อย่าเพิ่งรีบเข้าติดตามอากาศยานข้าศึกที่ลดระดับเพดานบินลงมามาก ๆ ในทันที แต่ควรรอให้ข้าศึกขึ้นไปทำเพดานบินสูงสุดระยะสั้นก่อน แล้วจึงใช้จุดสูงสุดนั้นสร้างแนว supply line 

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 4] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/15eugcO

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"