Tuesday, July 30, 2013

ติดตามจอเรดาร์เครื่องบินขับไล่ FB วันที่ 29 ก.ค. 2013

     ในโพสต์นี้ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ Facebook หลังดำเนินภารกิจมาได้เกือบสองเดือน ดังภาพข้างล่าง นับจากจุดเริ่มต้นภารกิจ (ลูกศรเขียวชี้) จนถึงปัจจุบัน EMA5D ยังคงมากกว่า EMA10D มาโดยตลอดครับ


โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ FB จะเป็นอย่างไรต่อไป

Short URL =  http://bit.ly/1c6VmrE

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"