Friday, July 19, 2013

ภารกิจที่ 15 ของเครื่องบินขับไล่ JAS เริ่มขึ้นเมื่อ 16 ก.ค. 2013 ที่ความสูง ATO(8.00)

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 14] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 761,607 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆ (Supply line สีขาวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องบินไต่เพดานบินลงมาจากระดับสูงสุด 10.00) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกลงกล่องดำตามลำดับครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 15 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
  • 15 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้แนวก้อนเมฆ (Supply line) สีขาว มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(8.00) โผล่ลำตัวตัวเขียว ๆ ขึ้นมา เมื่อนักบินเหลือบดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(7.698) > EMA10D(7.688) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS16072013
        
  • 16 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(8.00) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 761,607/8.00 = 95,200 ลูก มีแต้มคงเหลือ 7 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(7.732) สีเหลือง และ EMA10D(7.709) สีฟ้า ภารกิจจะยุติลงถ้าอากาศยานข้าศึกมุดต่ำลงกว่า 8.00*0.90 = 7.20 หรือ เชื้อเพลิงจะหมด EMA5D < EMA10D ในภารกิจนี้นักบินไม่ได้หวังผลเลิศแต่อย่างใดเนื่องจากมองเห็นแนวเมฆขาวที่ความสูง 10.00 หากจำเป็นต้องทำลายข้าศึกที่บริเวณนั้น นักบินคาดว่าจะได้แต้มสะสมเพิ่มขึ้น 10.00/8.00 = 25%
      
โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ถ้านักบินยึดถือวินัยการดำเนินภารกิจอย่างเคร่งครัด ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 16] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/1axnf8U

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"