Sunday, July 21, 2013

เครื่องบินขับไล่ SIM เริ่มภารกิจแรก 19 ก.ค. 2013 ที่ความสูง ATO(3.80)

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ SIM ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น SIM รายวันข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 4.48 บาท จากนั้นจึงปรับตัวผ่านเส้น EMA100D สีชมพู ลงไปถึงเส้น EMA200D ระหว่างการปรับฐานดังกล่าวได้สร้างแนวก้อนเมฆ supply line เส้นประสีขาวเอาไว้ ในวันที่ 18 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกทะลุแนวเมฆขาวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวได้สำเร็จ พร้อมกับที่ EMA5D > EMA10D ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น SIM จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ SIM ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
  • 18 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ SIM ซึ่งบินลาดตระเวนใต้ Supply line เส้นประสีขาวมาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(3.72) โผล่ทั้งลำเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่อนักบินตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(3.447) > EMA10D(3.360) เพียงพอสำหรับการทำงานแล้ว จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส SIM19072013
        
  • 19 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(3.80) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/3.80 = 26,300 ลูก มีแต้มคงเหลือ 60 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(3.558) สีเหลือง และ EMA10D(3.437) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 3.80*0.90 = 3.42 ในการนี้นักบินเข้าใจดีว่า อาจต้องล็อคเป้าทำลายข้าศึกเมื่อไล่ตามไปถึงความสูงยอดเดิมที่ 4.48 ซึ่งถ้าต้องทำเช่นนั้นจริง เขาคาดว่าจะได้แต้มเพิ่มจากเดิมอีก 4.48/3.80 = 17.89% ซึ่งถือว่ามากทีเดียว
      
โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ SIM จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2]  [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/18w5uJR

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"