Thursday, July 11, 2013

ภาพตัวอย่างการเกิดรูปกราฟ cup with handle ใน CK รายนาที 11 ก.ค. 2013

     ในโพสต์นี้ผมเอารูปแบบกราฟทางเทคนิค ถ้วยแก้วมีหูจับ มาให้ศึกษาดูกันครับ ภาพข้างล่างเป็นกราฟหุ้น CK ราย 1 นาที บริเวณเส้นร่างสีน้ำเงินมีสองส่วน คือตัวถ้วยแก้ว สูง 0.40 บาท มีระดับปากถ้วยแก้วอยู่ที่ 17.10 บาท ส่วนที่สองเป็นหูจับอยู่ทางขวาของตัวถ้วยแก้ว ตามทฤษฎีแล้ว ราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นไปที่ระดับปากถ้วย+ความสูงตัวถ้วยแก้ว หรือ 17.10 + 0.40 = 17.50 บาท หวังว่าเพื่อนนักลงทุนคงได้ความรู้เรื่องรูปกราฟ cup with handle เพิ่มขึ้นจากตัวอย่างนี้นะครับ


Short URL = http://bit.ly/15i9FTi


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"