Friday, September 21, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ วันที่ 20 กันยายน 2012


     สิ้นวันที่ 20 กันยายน 2012 ผมกรอกปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในฐานข้อมูลแล้ววาดกราฟเทียบกับดัชนี SET ได้ดังภาพข้างล่างครับ


     ในกราฟข้างบน ผมสร้างช่องแนวโน้มปริมาณเงินลงทุนของต่างชาติในหุ้นไทยเป็นสีน้ำเงิน จะเห็นได้ว่าฝรั่งยังไม่ลงอย่างจริงจัง ทำให้เส้นกราฟมีความชันยังไม่มากเมื่อเทียบกับการเข้าสองครั้งก่อน สำหรับดัชนี SET ผมสร้างช่องแนวโน้มเป็นสีแดง หลังจากผ่านเส้นกึ่งกลางช่องแนวโน้มขึ้นไปและย้อนกลับมาย้ำฐานให้แน่นที่เส้นกึ่งกลางช่องแนวโน้มแล้ว ขณะนี้ SET กำลังมุ่งหน้าไปทางเส้นขอบบนของช่องแนวโน้มบริเวณเลย 1300 จุด ไปเล็กน้อย เมื่อดู [ แนวต้านตาม Fibonacci ] SET อยู่บริเวณ  1282.78 # พอดี ส่วนแนวต้านต่อไปคือ 1,304.47 ## จุด ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

พิมพ์คำว่า "ลงทุนหุ้นไทย" ในกูเกิล

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"