Wednesday, September 12, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น THCOM 2012Q2 ดูรายได้และกำไรสุทธิ

ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น THCOM รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดูรายได้และกำไรสุทธิ วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับจากกราฟจะเห็นการเติบโตของรายได้ (เส้นสีดำ) ของ THCOM อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2001-2008 แต่สามปีที่ผ่านมารายได้ของ THCOM ได้ตกลงมาอยู่แถว ๆ 7000-8000 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิ (เส้นสีแดง) มีลักษณะคล้ายกันกับรายได้ โดยในครึ่งแรกของปี 2012 การขาดทุนได้เปลี่ยนกลับเป็นกำไรครั้งแรกในรอบสี่ปีล่าสุด ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่

facebook.com/truestockvalue
twitter.com/thstockinvest
gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"