Thursday, September 13, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SALEE 2012Q2 ดูรายได้และกำไรสุทธิ

ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SALEE รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดูรายได้และกำไรสุทธิ วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟ รายได้ของ SALEE (เส้นสีดำ) มีการลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างสามปีที่ผ่านมา แต่ข้อมูลของครึ่งปี 2012 (จุดสุดท้ายด้านขวา) บ่งชี้ว่า รายได้จะเปลี่ยนไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งในปีนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเราดูกราฟเส้นสีแดงจะพบว่า กำไรสุทธิมีการเพิ่มค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

พิมพ์คำว่า "ลงทุนหุ้นไทย" ในกูเกิล
facebook.com/truestockvalue
twitter.com/thstockinvest
gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"