Thursday, September 20, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น HMPRO 2012Q2 ดูรายได้สะสมและกำไรสุทธิสะสม


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น HMPRO รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดู รายได้และกำไรสุทธิ ในรูปแบบข้อมูลสะสมจากปี 2001 - ปัจจุบัน วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟจะเห็นได้ว่าข้อมูลในรูปแบบสะสมมีลักษณะที่มองเห็นแนวโน้มความเป็นไปของปัจจัยพื้นฐานได้ง่ายกว่าข้อมูลรายปี เส้นกราฟรายได้สะสม (สีดำ) มีการเพิ่มค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราเร่งที่สูงกว่ากำไรสุทธิสะสม (เส้นสีแดง) โปรดสังเกตความโค้งงอนขึ้นของกราฟเส้นสีดำ ลักษณะรายได้สะสมแบบนี้เหมาะมากที่จะคาดการณ์ด้วยวิธีการทางสถิติแบบ quadratic regression ครับ จุดทางขวาสุดเป็นข้อมูลรวมครึ่งแรกของปี 2012


===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

พิมพ์คำว่า "ลงทุนหุ้นไทย" ในกูเกิล

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"