Thursday, September 27, 2012

FB ลงมาปิดแก็ปที่เปิดเอาไว้ให้กังวลเล่นเรียบร้อบแล้ว

     หลังจากที่ผู้บริหารเฟซบุ๊คออกมากำหนดทิศทางของกิจการว่าต่อไปนี้จะเน้นแนวโมบาย ผู้ถือหุ้นพากันดีใจไล่ราคาแบบก้าวกระโดด [ ทำให้เปิดช่องแก็ปเอาไว้ให้กังวลเล่น ] ผมเคยเปรียบเทียบขำ ๆ ว่า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วันของกราฟเฟซบุ๊คที่ลอยอยู่เหนือราคาหุ้น (เส้นสีส้มแถว ๆ ราคา 25 ดอลลาร์)  เป็นเหมือนยานแม่ลำใหญ่ ลอยอยู่ในท้องฟ้า รอให้ยานเล็กที่เสร็จสิ้นภารกิจบนพื้นโลกกลับเข้าไป การพุ่งของราคาหุ้นเฟซบุ๊คแบบก้าวกระโดดซึ่งเหลือทิ้งช่องว่างราคาหรือแก็ปไว้ให้กังวลเล่น (ช่องว่างระหว่างเส้นแนวนอนสีน้ำเงินในภาพข้างล่าง) ก็เป็นสัญญาณว่า ยานแม่อาจจะไม่เปิดประตูรับยานเล็กในความพยายามครั้งแรกเนื่องจากทำภารกิจไม่เรียบร้อย มีการทิ้งร่องรอยการมาเยือนโลกเอาไว้ ดังนั้นจึงไม่เปิดประตูและสั่งยานเล็กให้ร่อนลงมาพักที่พื้นโลกก่อนเพื่อปิดช่องแก็ปที่เปิดเอาไว้แล้วค่อยขึ้นไปหายานแม่ในรอบหน้าซึ่งหวังว่าประตูจะเปิดรับ ในภาพเราคงเห็นได้ชัดเจนว่า ความพยายามครั้งแรกของยานเล็กนั้นล้มเหลวตามคาด และมันได้ร่อนลงมาปิดช่องแก็ปที่เปิดทิ้งไว้แล้ว จากนี้ไปก็ต้องลองขึ้นไปหายานแม่อีกที มาตามดูต่อไปครับว่า คราวนี้ยานแม่จะใจดีเปิดประตูให้ผ่านเข้าไปหรือไม่


===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"