Tuesday, September 25, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น HTECH 2012Q2 ดูรายได้และกำไรสุทธิ

ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น HTECH รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดูรายได้และกำไรสุทธิ วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับจากกราฟ รายได้ของ HTECH (เส้นสีดำ) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับกำไรสุทธิ (เส้นสีแดง) จุดสุดท้ายด้านขวา เป็นข้อมูลครึ่งปีแรกของปี 2012 ครับ


===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

พิมพ์คำว่า "ลงทุนหุ้นไทย" ในกูเกิล

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"