Thursday, September 20, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น HMPRO 2012Q2 ดูรายได้และกำไรสุทธิ

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น HMPRO รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดูรายได้และกำไรสุทธิ วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับจากกราฟจะเห็นการเติบโตของรายได้ (เส้นสีดำ) ของ HMPRO อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2001-2011 ส่วนกำไรสุทธิ (เส้นสีแดง) มีลักษณะคล้ายกัน จุดทางขวาสุดเป็นข้อมูลครึ่งปี ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

พิมพ์คำว่า "ลงทุนหุ้นไทย" ในกูเกิล

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"