Saturday, September 29, 2012

ติดตามหุ้น JAS ผ่านกราฟรายสัปดาห์และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ปี

     ผมติดตามหุ้น JAS ผ่านมุมมองกราฟรายสัปดาห์ โดยการลากเส้นประสีเขียวเชื่อมจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา จากนั้นลากเส้นขนานกันไปผ่านจุดสูงสุดของปี 2011 แ้ล้ววาดอีกเส้นไว้กึ่งกลางระหว่างสองเส้นแรกได้ออกมาเป็นช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ดูมีเหตุผลดีทีเดียว ในภาพจะเห็นว่าราคาหุ้นได้เปลี่ยนผ่านจากช่องย่อยด้านล่างไปอยู่ในช่องเล็กด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังทดสอบแนวต้านหลักที่เป็นจุดสูงสุดเดิมในปี 2011 เส้นสีเขียวบนสุดบ่งชี้ว่ายังมีที่ว่างให้ไปชนขอบบนของช่องแนวโน้มได้อีกพอสมควร ในขณะที่ MACD และ RSI ยังไม่เกิดสภาวะซื้อมากเกินไปครับ จากภาพจะเห็นว่าหุ้น JAS รายสัปดาห์ได้เคยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 104 สัปดาห์ หรือสองปี (เส้นสีเหลือง) เป็นจุดสิ้นสุดการพักปรับฐานเมื่อปลายปี 2011 หลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในช่วงต้นปีครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"