Monday, September 17, 2012

ผลการชำแหละหุ้น AEONTS เพิ่งตีสาม ผียังดุ

     หลังจาก [ รวบรวมไฟล์งบการเงินได้ครบแล้ว ] ผมได้ชำแหละหุ้น AEONTS เพื่อหามูลค่าที่แท้จริง ปรากฏว่า "เจอตอ" ครับ หมายความว่า กำไรของผู้ถือหุ้นสะสมของ AEONTS ยังคงมีการทรุดตัว และแนวโน้มการฟื้นตัวที่จะเกิดจากนโยบายกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศยังไม่ส่งผลออกมาให้เห็นในงบการเงินของกิจการ นี่ไม่ได้หมายความว่าหุ้น AEONTS ไม่น่าลงทุนนะครับ แต่หลักการที่ผมใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงนั้น ยังไม่เหมาะกับการฟื้นตัวของกิจการ AEONTS ในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการคาดการณ์ปัจจัยพื้นฐานในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งผมจะเอามาอัพเดตเพื่อน ๆ ในโอกาสต่อ ๆ ไป ครับ ณ ตอนนี้ มีสิ่งที่บ่งชี้ว่า กิจการ AEONTS เริ่มมีการฟื้นตัวแล้ว ทำให้เกิดการเก็งกำไรหุ้นตัวตัวนี้อย่างมากมายในปัจจุบัน เมื่อได้ลงมือชำแหละงบการเงินของ AEONTS ดูแล้ว ผมจะขอยกผลลัพธ์ที่ได้มาแชร์พอให้เพื่อน ๆ เห็นภาพดังต่อไปนี้ครับ


ในกราฟข้างบนเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เอามาจากงบการเงิน จะเห็นได้ว่า นับจากเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กระแสเงินสดของ AEONTS ติดลบมาตลอด และติดลบสูงสุดเมื่อต้นปี 2007 จากนั้นจึงทยอยติดลบน้อยลงเรื่อย ๆ จนเกือบจะไม่ติดลบแล้วในปัจจุบัน ภาพนี้ย่อมแสดงการฟื้นตัวของกิจการได้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาในแง่ของการลงทุนในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เส้นสีแดง) จะเห็นว่า ไม่ใช่ภาระสำคัญต่อกิจการแต่อย่างใด  ถ้าเหตุการณ์ยังเป็นไปตามแนวโน้มนี้ ในอนาคตอันใกล้มูลค่ากิจการก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่เราจะประมาณผลประกอบการในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่างไร ? อันนี้แล้วแต่ผู้วิเคราะห์ และคำตอบก็จะมีหลากหลายด้วยครับ สำหรับวิธีการที่ผมใช้ผมจะประมาณจากแนวโน้มกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม ซึ่งจะต้องมากขึ้นเรื่อย ๆ ครับ แต่มาดูกราฟกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมของ AEONTS ต่อไปนี้ครับ


จะเห็นได้ว่า ในสามปีล่าสุด กำไรของผู้ถือหุ้นสะสม (เส้นสีดำ) ของหุ้น AEONTS ได้เปลี่ยนจากการดำดิ่งลึกลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นการทรงตัวแทน สิ้นปีงบการเงิน 2013 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 บริษัทญี่ปุ่นนิยมปิดงบกันช่วงนี้) เราอาจได้เห็นกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมเชิดหัวขึ้นมาก ๆ เป็นครั้งแรกก็เป็นได้ครับ แต่จากภาพดังกล่าว วิธีการหามูลค่าที่แท้จริงที่ผมใช้จะทำต่อไม่ได้ครับ ต้องไป work around ด้วยวิธีอื่น ๆ แทน ถ้าให้ชั่งน้ำหนักระหว่างหุ้นที่หามูลค่าที่แท้จริงได้ (ด้วยวิธีที่ผมใช้) และหุ้นที่ เจอตอ ผมสบายใจลงทุนกับกิจการที่มองเห็นอะไรเป็นอะไรแล้ว ตีห้าฟ้าสางไม่มีผีแล้ว มากกว่า กิจการที่ยังเห็นการฟื้นตัวไม่ชัดเจนในเวลาดึกสงัดตีสองตีสาม เพราะผม ** กลัวผี ** ปล่อยคนไม่กลัวผีเขาโกยกำไรลงหม้อเยอะ ๆ ตามสบาย  ครับ :)

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด


มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล

ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"