Thursday, September 13, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SALEE 2012Q2 ดูรายได้สะสมและกำไรสุทธิสะสม

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SALEE รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดู รายได้และกำไรสุทธิ ในรูปแบบข้อมูลสะสมจากปี 2004 - ปัจจุบัน วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับจากกราฟ SALEE มีรายได้สะสมที่เพิ่มค่าขึ้นไปเรื่อย ๆ (เส้นสีดำ) เช่นเดียวกันกับกำไรสุทธิสะสม (เส้นสีแดง) จุดสุดท้่ายทางขวามือเป็นข้อมูลครึ่งแรกของปี 2012 ซึ่งจะเห็นว่ามีการเร่งอัตราการเพิ่มค่าขึ้นมาเล็กน้อย ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

พิมพ์คำว่า "ลงทุนหุ้นไทย" ในกูเกิล
facebook.com/truestockvalue
twitter.com/thstockinvest
gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"