Monday, September 17, 2012

MACD ของหุ้น STPI บอกใบ้ว่าอยากจะเคลียร์แก็ปที่เปิดทิ้งเอาไว้

     แม้ว่าผมจะทราบ [ มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น STPI ] ว่าอยู่ในช่วง 61.55 - 73.11 บาท ซึ่งราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าช่วงดังกล่าวอยู่ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ผมยังคงดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย และตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในกราฟหุ้น STPI ตามภาพข้างล่าง มาลองดูกันครับ ในกราฟผมทำกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเน้นให้เพื่อน ๆ เห็นว่าตอนหุ้น STPI พุ่งขึ้นมาครั้งล่าสุด มันได้กระโดดเปิดแก็ปเอาไว้เป็นปัญหาคาใจแถว ๆ ราคาหุ้น 35 บาท หุ้นหลายตัวที่เกิดแบบนี้มักลงมาเคลียร์ปัญหานี้ในภายหลังแล้วจึงจะได้ไปต่อ เมื่อดูสัญญาณ MACD ผมได้เน้นการตัดกันแบบทางลบของสัญญาณ MACD ด้วยวงกลมแดง และสุดท้ายผมวัดว่าการพุ่งของราคาหุ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว ยอดสูงสุดอยู่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วันสีเหลืองมากน้อยเพียงใด ตรงนี้ผมแสดงความห่างด้วยตัวอักษร " I " สีฟ้า ถ้าเอาอักษร I ที่เหมือนกันทุกประการมาวางเทียบกราฟหุ้นบริเวณปัจจุบัน จะเห็นว่าเกือบจะเท่ากันแล้วกับตัว I อันก่อน ด้วยข้อพิจารณาทั้งสามประการ STPI จึงมีโอกาสรั้งรอให้เส้น 75 วันสีเหลืองตามเข้ามาใกล้ หรืออาจจะถอยลงมาเคลียร์แก็ปที่เปิดเอาไว้เพื่อให้เส้น 75 วันสีเหลือง ตามขึ้นมาทันกันแล้วค่อยไปต่อครับ ท่านที่ทนเห็นการผันผวนของราคาหุ้น STPI ระดับ บวกลบ 5 บาทได้สบาย ๆ ไม่เดือดร้อน ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรครับ===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล

ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"