Thursday, September 13, 2012

เกิดรูปแบบ ถ้วยกาแฟมีหู ในกราฟหุ้น LTD

     ผมเปิดกราฟหุ้นของ [ Limited Brands (LTD) ] รายวันออกดูสังเกตพบรูปแบบ cup with a handle หรือถ้วยกาแฟมีหู เกิดขึ้นใกล้เสร็จสมบูรณ์ ดังรูปข้างล่างครับ ในรูปถ้วยกาแฟมีความลึกจากก้นถ้วยถึงปากถ้วยประมาณ 11 ดอลลาร์ เส้นปากถ้วยสีส้มลากไปทางขวาสุดของหูถ้วยกาแฟอยู่ที่ประมาณ 50 ดอลลาร์ เมื่อวัดจากจุดดังกล่าวขึ้นไป 11 ดอลลาร์ จะไปตกที่ระดับเป้าหมาย 61 ดอลลาร์ เมื่อตรวจดูสัญญาณ MACD พบว่ากำลังจะตัดกันทางบวก ส่วนสัญญาณ RSI กำลังอยู่ที่ประมาณ 50% ยังมีช่องว่างให้ขึ้นไปได้อีกจนถึงระดับประมาณ 80% ที่เคยทำเอาไว้ทางด้านซ้ายของกราฟ ครับ


===================================================
พิมพ์คำว่า "ลงทุนหุ้นไทย" ในกูเกิล
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "