Thursday, September 20, 2012

ดู Big Picture ของดัชนี SET ก่อนเงินนอกจะทะลักกันเข้ามา

     ผมติดตาม [ การเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติและดัชนี SET ] เป็นประจำ ล่าสุด SET ได้ทำ new high อย่างต่อเนื่อง จนเคลื่อนเข้าใกล้ 1300 จุดแล้ว แต่เงินนอกยังไม่ได้เข้ามาอย่างจริงจังเสียที เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเวลาที่ต่างชาติแห่กันเข้ามาจริง ๆ ผม zoom out ออกไปมองภาพใหญ่ Big Picture ผ่านกราฟ TH:SET จาก BigChart.com เอาข้อมูลทั้งหมดที่มีมาลองขีดเขียนเส้นทางเทคนิคต่าง ๆ ดู ได้ผลออกมาดังภาพข้างล่างครับ
     ผมเริ่มจากการมองหาจุดสูงสุดสองจุดหลังวิกฤติต้มยำกุ้ง ลากเส้นประสีเขียวเชื่อมสองจุดนี้ แล้วลากเส้นประสีน้ำเงิน ขนานกับเส้นนี้ เอาไปวางไว้ในแนวที่ดัชนีลงมาแตะเส้นน้ำเงินนี้บ่อย ๆ ผมตั้งชื่อช่องแนวโน้มนี้ว่า ช่อง +1 จะเห็นได้ว่า ดัชนี SET ใช้เวลาส่วนใหญ่หลังวิกฤติต้มยำกุ้งในช่องนี้  จากนั้นผมวาดเส้นประสีเขียวอีกเส้นเอาไว้ด้านล่างของเส้นประสีน้ำเงิน ห่างเท่า ๆ กัน และตั้งชื่อช่องนี้ว่า ช่อง -1 สุดท้ายผมวาดเส้นประสีแดงไปวางไว้ด้านบนและด้านล่างสุดด้วยระยะห่างเท่า ๆ กัน ตั้งชื่อว่า ช่อง +2 และ -2 ตามลำดับ


     เมื่อสร้างช่องแนวโน้มเสร็จแล้วคราวนี้มาดูระดับของ SET ในปัจจุบันกันครับ ในกราฟจะเห็นว่า SET เดินทางมาชนเส้นขอบบนสีเขียวของช่อง +1 พอดี เส้นนี้เป็นเส้นสำคัญมากเพราะว่าเป็นเส้นที่ดัชนีขึ้นมาแตะทำจุดสูงสุดเมื่อกลางปี 1999 เมื่อต้นปี 2004 และเมื่อกลางปี 2012 ที่ผ่านมา ดังนั้นเส้นประสีเขียวเส้นนี้จึงเป็นเส้นแนวต้านที่แข็งแกร่งมาก อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้นะครับที่ฝรั่งยังคงรีรอไม่เข้ามาอย่างจริงจัง หากผ่านเส้นประสีเขียวนี้ไปไม่ได้ ก็จะกลับมาอยู่ในช่อง +1 ถ้าผ่านก็เข้าไปอยู่ในช่อง +2 แล้ววนเวียนอยู่ในนั้น   
     นอกจากช่องแนวโน้ม -2 , -1, +1 และ +2 แล้ว ผมลากเส้นประสีดำเชื่อมจุดต่ำสุดต้นปี 2009 และจุดต่ำสุดปลายปี 2011 แล้ววาดเส้นประสีดำอีกเส้นขนานกันเอาไปวางไว้ที่จุดสูงสุดปลายปี 2010 ได้เป็นช่องแนวโน้มหลังวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ หรือช่องแนวโน้มสีดำ จุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับช่องแนวโน้มสีดำมีดังนี้ ประการแรกเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มสีดำตัดกับแกนกลางของช่องแนวโน้มใหญ่หลังวิกฤติต้มยำกุ้ง (เส้นประสีน้ำเงิน) ที่บริเวณ 1000 จุด ประการที่สองเส้นขอบบนของช่องแนวโน้มสีดำตัดกับเส้นแนวต้านสีชมพูที่บริเวณ 1425 จุด และตัดกับเส้นแนวต้านสีน้ำเงินที่บริเวณ 1550 จุด ผมแสดงจุดตัดทั้งสองนี้ด้วยวงกลมสีชมพูและวงกลมสีน้ำเงิน ตามลำดับ ถ้าดัชนีสามารถเคลื่อนเข้าไปใกล้วงกลมทั้งสองนี้ได้ แสดงว่า ดัชนีเข้าไปอยู่ในช่อง +2 แล้วโดยสมบูรณ์ การปรับฐานแรง ๆ ของดัชนี SET มีโอกาสเกิดขึ้นที่สองจุดนี้ค่อนข้างมาก และหากเกิดแล้วต้องดูต่ออีกว่าจะยังคงอยู่ในช่อง +2 ได้ หรือว่าจะหลุดลึกลงมาถึงช่อง +1 ต้องติดตามต่อไป ตอนนี้ดูแค่ว่าดัชนี SET สามารถผ่านเข้าไปอยู่ในช่อง +2 สำเร็จหรือไม่ก่อนครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

พิมพ์คำว่า "ลงทุนหุ้นไทย" ในกูเกิล

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"