Wednesday, September 5, 2012

ติดตามเงินลงทุนต่างชาติในหุ้นไทย วันที่ 5 กันยายน 2012

สิ้นวันที่ 5 กันยายน 2012 ผมกรอกปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในฐานข้อมูลแล้ววาดกราฟเทียบกับดัชนี SET ได้ดังภาพข้างล่างครับในกราฟข้างบน ผมแบ่งช่องแนวโน้มปริมาณเงินลงทุนของต่างชาติในหุ้นไทยออกเป็นสองช่องย่อย ขณะนี้เส้นกราฟสีน้ำเงินได้ลงไปเด้งเชือกที่เส้นขอบล่างสุดแล้ว สำหรับกรณีของดัชนี SET ผมแบ่งช่องแนวโน้มออกเป็นสองช่องย่อยเช่นเดียวกัน ขณะนี้ SET ได้เด้งทำจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นที่เส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มใหญ่แล้วเข้าไปอยู่ระหว่างระดับแนวต้านสีดำสองเส้น หากผ่านเส้นบน 1,247 จุดขึ้นไปได้ ก็จะโล่งครับ ดูเหมือนว่านักลงทุนต่างชาติได้ระบายหุ้นออกมารอเข้าใหม่อีกรอบเมื่อสิ่งที่รอคอยกันแจ่มชัดขึ้นมาในสัปดาห์หน้า ครับ (มติ ECB วันที่ 6 กันยายน / มติ FOMC 12 กันยายน / คำตัดสิน ESM ของ ศรธ.เยอรมัน)

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"