Friday, September 7, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น ADVANC 2012Q2 ดูรายได้สะสมและกำไรสุทธิสะสม

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น ADVANC รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดู รายได้และกำไรสุทธิ ในรูปแบบข้อมูลสะสมจากปี 2001 - ปัจจุบัน วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับจากกราฟจะเห็นได้ว่าข้อมูลในรูปแบบสะสมมีลักษณะที่มองเห็นแนวโน้มความเป็นไปของปัจจัยพื้นฐานได้ง่ายกว่าข้อมูลรายปี เส้นกราฟรายได้สะสมและกำไรสุทธิสะสมของ ADVANC อย่างที่เห็นทำให้เราคาดการณ์ความเป็นไปในอนาคตได้ไม่ยากครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"