Wednesday, September 5, 2012

ดวง อีกปัจจัยสำคัญในการลงทุนหุ้น

     ในการลงทุนหุ้น บางครั้งเราตัองถามตัวเองว่า เราลงทุนต้องการกำไร หรือต้องการกำไรเฉพาะจากหุ้นตัวที่เราคิดว่าดีแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเท่านั้น จากที่ผมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นมาหลายตัว พบหุ้นพื้นฐานดี ๆ หลายตัว แต่หลายท่านไม่คิดจะลงทุนเวลาทำความเข้าใจความรู้นั้นอย่างถ่องแท้ จะเห็นได้ว่า การกำไรจากหุ้นไม่ใช่เรื่องของการเลือกหาหุ้นดี ๆ อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของ "ดวง" ด้วย หุ้นดี ๆ ราคาเพิ่มไปเรื่อย ๆ แผ่อยู่ตรงหน้า ดวงดลใจให้เฉย ๆ ไม่สนใจ แต่กลับกระซิบให้ค้นหาตัวที่น่าตื่นเต้นกว่าต่อไปซะงั้น เมื่อเวลาผ่านไป บางครั้งหุ้นตัวที่ไม่สนใจได้ขึ้นไปหลายเท่าแล้ว แต่ตัวที่สนใจแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเนื้อแท้ของมันเลยกลับไม่ไปไหนหรือกลับลดค่าลง

คำว่า "ดวง" ที่คนทั่วไปพูด ก็คือ "บุญเก่าจากการบริจาคทาน" ที่เคยทำไว้ในอดีตนั่นเองครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล

ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"