Monday, September 3, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น STPI 2012Q2 ดูรายได้และกำไรสุทธิ

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น STPI รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดูรายได้และกำไรสุทธิ วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟ รายได้ของ STPI (เส้นสีดำ) มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการได้งานในโครงการพลูโตในช่วงปี 2009-2011 และลดลงเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผลงานของบริษัทในงานพลูโตได้นำกิจการเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า blue ocean คือเข้าสู่การรับงานคุณภาพสูงราคาสูง อันเกิดจากความน่าเชื่อถือที่ได้สร้างไว้ในโครงการพลูโต ทำให้ได้รับงานใหม่ ๆ ที่ใหญ่กว่าเดิมจากออสเตรเลียแม้ไม่ได้เสนอราคาต่ำสุด รายได้และกำไรในกราฟยังไม่สะท้อนงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับ

===================================================


ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลร


ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"