Monday, October 15, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ วันที่ 15 ตุลาคม 2012 ไซเรนดังครั้งที่ 1

     สิ้นวันที่ 15 ตุลาคม 2012 ผมกรอกปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในฐานข้อมูลแล้ววาดกราฟเทียบกับดัชนี SET ได้ดังภาพข้างล่างครับ


     ผมสร้างช่องแนวโน้มสีแดงของระดับดัชนี SET โดยแบ่งเป็นสามช่องย่อย ในภาพจะเห็นว่าดัชนีเด้งไปมาภายในช่องแนวโน้มย่อยกลางได้มาระยะหนึ่งมาวันนี้ได้หลุดลงมาอยู่ในช่องแนวโน้มย่อยล่างสุดแล้วครับ เมื่อดู [ แนวต้านตาม Fibonacci ] ดัชนี SET ยังอยู่ระหว่างระดับ fibonacci 1,282.78# จุด และ 1,304.47## จุด ส่วนช่องแนวโน้มสีน้ำเงินของปริมาณหุ้นไทยในมือต่างชาติ ขณะนี้เส้นกราฟสีน้ำเงินได้ลงมาทดสอบแนวรับเส้นประสีชมพูด้านล่างและหลุดเล็กน้อยแบบไม่ชัดเจน รอดูพรุ่งนี้อีกวันว่าจะหลุดชัดเจนหรือไม่ ระหว่างนี้ขอเชิญเพื่อนนักลงทุนไปดู [ SET big picture ] หรือ [ SET mega trends ] เตรียมไว้ก่อนครับ ส่วนตัวผมถือว่านี่เป็นไซเรนเตือนครั้งที่ 1 หากมี "Panic" หรือ "ไฟไหม้โรงหนัง" เกิดขึ้นต่อจากนี้ ท่านวางแผนหนีตายเอาไว้หรือยัง (แต่ วิกฤติ ก็คือ โอกาส บางคนอาจจะถามว่า ท่านวางแผนรวยไว้หรือยัง) ?

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"