Thursday, October 4, 2012

MACD ของหุ้น FB พลิกกลับไปอยู่ด้านบวก

     ผมดูกราฟหุ้นเฟซบุ๊คแล้วพบว่า ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนตัวไปตามช่องแนวโน้มราคาขาขึ้นที่เพิ่งฟอร์มตัวขึ้นมาสำเร็จ หลักจากขีดเขียนเส้นทางเทคนิคต่าง ๆ เท่าที่นึกได้ลงในกราฟได้ออกมาดังภาพข้างล่างครับ ในภาพช่องแนวโน้มขาขึ้นที่เพิ่งเกิดใหม่คือช่องแนวโน้มสีเขียวเฉียงขึ้นทางขวามือครับ พร้อมกันนี้ผมลากเส้นแนวนอนสีชมพูแสดงแนวต้านที่ระดับจุดต่ำสุดสูงสุดซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปอีกสามเส้น จุดตัดระหว่างเส้นสีชมพูล่างสุดและเส้นสีเขียวบนสุดเป็นแนวต้านที่สำคัญ แต่เนื่องจากราคาหุ้นได้เคลื่อนออกข้างไปทางขวาจนเลยไปจากจุดดังกล่าวแล้ว ดังนั้นหากราคาหุ้นเคลื่อนไปทางขวามากขึ้นอีก ความต้านทานของเส้นสีชมพูล่างสุดนี้จะอ่อนลงเรื่อย ๆ และราคาหุ้นน่าจะผ่านระดับเส้นสีชมพูล่างสุดนี้ไปได้ในที่สุด ส่วนเส้นสีชมพูที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกผมจะยังไม่พูดถึงเพราะยังเร็วเกินไปที่จะมีผลอะไรในตอนนี้ครับ  
     นอกจากนี้ผมยังลากเส้น supply line ที่แผ่ขยายออกจากจุุดสูงสุดของราคาหุ้น FB ในวันแรกที่เข้าซื้อขายในตลาด NASDAQ นั่นคือที่ยอด 45 USD เส้น supply line เหล่านี้ลากไปผ่านจุดสูงสุด-ต่ำสุดต่าง ๆ ในกราฟ จะเห็นได้ว่า ขณะที่ราคาหุ้น FB เคลื่อนตัวไปทางขวาพร้อมยกตัวสูงขึ้นทีละน้อย มันได้ผ่านออกจากแนวเส้น supply line ดังกล่าวไปทีละเส้น นี่ย่อมแสดงการฟื้นตัวที่น่าพอใจสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการด้วย เป็นผู้ใช้ด้วยไปพร้อมกัน      สิ่งที่น่ายินดีมากกว่าการผ่านออกจากแนว supply line รูปพัดออกมาได้เพิ่งจะปรากฎให้เห็น ในรอบสองสามวันนี้เองคือ การที่ สัญญาณ MACD ของ FB ซึ่งเป็นลบมาตลอดนับตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดใหม่ ๆ ได้เคลื่อนตัดผ่านแกนศูนย์ขึ้นไปเป็นบวกได้แล้วในขณะนี้ หลังจากที่ชนแกนศูนย์แล้วปริ่ม ๆ จะเอาไม่อยู่แสดงอาการอยากวกกลับไปทางลบอีกรอบ แต่ในที่สุดก็มุ่งหน้าผ่านขึ้นไปทางบวกสำเร็จ (ดูในวงรีสีเขียว) ถ้ายืนในทางบวกได้นานอีกสักหน่อยก็ย่อมแสดงให้เห็นการกลับฟื้นตัวของราคาหุ้นที่ยั่งยืนมากขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"