Tuesday, October 16, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ วันที่ 16 ตุลาคม 2012 ไซเรนยังดังอยู่


     สิ้นวันที่ 16 ตุลาคม 2012 ผมกรอกปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในฐานข้อมูลแล้ววาดกราฟเทียบกับดัชนี SET ได้ดังภาพข้างล่างครับ


     ผมสร้างช่องแนวโน้มสีแดงของระดับดัชนี SET โดยแบ่งเป็นสองช่องย่อย ในภาพจะเห็นว่าดัชนีได้ปรับตัวลงมุ่งหน้าไปทางเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มสีแดง เมื่อดู [ แนวต้านตาม Fibonacci ] ดัชนี SET ยังอยู่ระหว่างระดับ fibonacci 1,282.78# จุด และ 1,304.47## จุด ส่วนปริมาณหุ้นไทยในมือต่างชาติ ขณะนี้เส้นกราฟสีน้ำเงินได้หลุดจากระดับแนวรับเส้นประสีชมพูลงมาแล้วอย่างชัดเจน ดังนั้น ไซเรนที่เริ่มดังขึ้นเมื่อวานนี้จึงยังคงดังต่อไป ตอนนี้เราต้องคอยดู [ SET big picture ] หรือ [ SET mega trends ] ประกอบไปด้วยตลอดครับ เมื่อไซเรนดังขึ้น โอกาสเกิด "Panic" หรือ "ไฟไหม้โรงหนัง" ก็มีสูงขึ้น เราต้องวางแผนหนีตายเอาไว้ คือวางแผนเอาชีวิตให้รอดในวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น แล้ววางแผนใช้โอกาสเมื่อเหตุการณ์เลวร้ายสุดขีดนั้นลงทุนให้รวย นี่คือการเตรียมตัว "ลงทุนถูกเวลา" เอาไว้ล่วงหน้าครับ จุดสำคัญที่สุดในตอนนี้คือตรงไหน ก็ตรงที่เส้นกราฟสีแดงแตะกับเส้นประสีแดงเส้นล่างสุด ถ้ารอดก็เด้งกลับ ไม่ต้องขาย แต่ถ้าหลุดก็ตัวใครตัวมัน ดำเนินการตามแผนที่ตั้งเอาไว้แล้วอย่างมีวินัยครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"