Monday, October 22, 2012

ช่องแนวโน้มราคาหุ้นของ Facebook ยังคงเป็นขาลง

     หลังจากที่ราคาหุ้นของ Facebook ได้ฟื้นตัวโดยการกระโดดเปิดแก็ปทิ้งไว้บริเวณ 20 USD แล้วย้อนกลับลงมาปิดแก็ปดังกล่าว จากนั้นได้พยายามจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปใหม่อีกครั้งแต่ไม่สำเร็จและอ่อนแรงลงออกด้านข้างแทน วันนี้ผมตรวจสอบดูกราฟรายวันของ FB ดังภาพข้างล่างพบว่า ราคาหุ้นได้ซึมเซาอยู่แถว ๆ บริเวณแก็ปที่เคยเปิดทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง ตอนนี้อยู่ห่างจากจุดต่ำสุดตลอดกาล 17.55 USD (เส้นนอนสีเขียวเส้นล่าง) อยู่เล็กน้อย เมื่อลองลากเส้นประสีแดงเชื่อมต่อระหว่างจุดต่ำสุดในกราฟแล้ววาดเส้นขนานกันกับเส้นแรกอีกสองเส้น จัดให้เส้นประสีแดงทั้งสามเส้นห่างเท่า ๆ กัน จะได้ช่องแนวโน้มราคาหุ้น FB ขาลงออกมาดังในภาพ จุดที่น่าสังเกตคือขอบด้านบนของช่องแนวโน้มราคาหุ้น FB ตรงกันกับแนวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วัน SMA75D สีเหลืองพอดี ลองพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่องแนวโน้มขาลงที่ได้พบว่าขณะนี้ราคาหุ้น FB อยู่ในครึ่งบนของช่องแนวโน้ม ครับ===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"