Monday, October 29, 2012

ช่องแนวโน้มขาขึ้นของหุ้น JAS และเป้าหมายการพักปรับฐานตามทฤษฎี Fibonacci retracement

     ในวันที่ 25 ต.ค. 2012 ราคาหุ้น JAS ได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 4.98 บาท จากนั้นจึงได้ปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนมาปิดที่ 4.48 บาท ในวันนี้ (29 ต.ค. 2012) พิจารณาบรรยากาศของตลาดโดยรวมแล้วน่าจะถึงเวลาพักปรับฐาน ผมเลยเอากราฟ JAS มาลองดูว่า จะมีอะไรอัพเดตบ้าง มองดูกราฟวันนี้ผมเห็นช่องแนวโน้มใหม่ที่ยืนยันความจำเป็นในการพักปรับฐาน ผมวาดเส้นตรงสีน้ำเงินเชื่อมต่อจุดต่ำสุดในแนวเฉียงดังภาพข้างล่าง จากนั้นลากเส้นขนานอีกเส้นหนึ่งไปวางผ่านจุดสูงสุด 4.98 บาท พบว่าเส้นตรงเส้นที่สองนี้ ผ่านจุดสูงสุดของกราฟในช่วงต้นเดือนกันยายน ปี 2011 ด้วย นี่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความ "ใช้ได้" ของช่องแนวโน้มสีน้ำเงินที่ผมวาดขึ้น จากนั้นผมแบ่งช่องแนวโน้มนี้ออกเป็นสามส่วนเท่า ๆ กันด้วยเส้นประสองเส้น พร้อมทั้งวาดเส้นสีชมพูแนวนอนให้ลากผ่านจุดสูงสุดเดิมของราคาหุ้น JAS ที่ระดับ 3.92 บาท เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2011 จากภาพจะเห็นว่า ราคาปิดวันนี้ได้ทะลุผ่านเส้นประเส้นบนลงมาแล้ว ดังนั้นเป้าหมายใกล้สุดของการปรับฐานรอบนี้จึงอยู่ที่ เส้นประเส้นล่างแถว ๆ 4.10 บาท ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเดิม แต่หากสถานการณ์รวมของตลาดเลวร้ายกว่านั้นมาก ก็มีโอกาสลงไปที่เส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มสีน้ำเงิน แถว ๆ 3.60 บาท ซึ่งมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วัน สีเหลืองรออยู่บริเวณนั้นแล้ว นอกจากนี้ผมยังใช้ช่องแนวโน้มสีน้ำเงินที่สร้างได้ มาหาเป้าหมายการพักฐานจากจุดสูงสุด 4.98 บาท ว่าน่าจะลงมาที่ระดับใดได้บ้าง โดยมองดูว่า เส้นกราฟราคาหุ้น JAS ลงมาแตะเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มสีน้ำเงินครั้งล่าสุดที่ราคา 2.72 บาท ในวันที่ 7 มิ.ย. 2012 แล้วไต่ระดับขึ้นไปแตะขอบบนของช่องแนวโน้มสีน้ำเงินที่ราคา 4.98 บาท ในวันที่ 25 ต.ค. 2012 คำนวณหาเป้าหมายการพักปรับฐานได้ดังนี้ 


JAS แรลลี่จาก 2.72 บาท ไป 4.98 บาท แล้วพักปรับฐาน

คำถามคือ จากจุดสูงสุดที่ระดับ 4.98 บาท เป้าหมายการปรับพักฐานของหุ้น JAS จะลงไปอยู่ที่ระดับใดบ้าง ?

หาคำตอบได้ดังนี้ครับ

Fibonacci Ratio ได้แก่

-1.000 , -0.886 , -0.618 , -0.500 , -0.382 , -0.236 , 0.000 , 0.236 , 0.382 , 0.500 , 0.618 , 0.786 , 0.886 , 1.000 , 1.127 , 1.272 , 1.382 , 1.500 , 1.618 , 2.000 , 2.618

Fibonacci Retracement Correction from an up trend

Retracement = High price - Low price = 4.98 - 2.72 = 2.26

Targets = Low price - [Retracement x Fibonacci Ratio] 
= 2.72 - ( 2.26 x -2.618 ) = 8.64
= 2.72 - ( 2.26 x -2.000 ) = 7.24
= 2.72 - ( 2.26 x -1.618 ) = 6.38
= 2.72 - ( 2.26 x -1.500 ) = 6.11
= 2.72 - ( 2.26 x -1.382 ) = 5.84
= 2.72 - ( 2.26 x -1.272 ) = 5.59
= 2.72 - ( 2.26 x -1.127 ) = 5.27
= 2.72 - ( 2.26 x -1.000 ) = 4.98
= 2.72 - ( 2.26 x -0.886 ) = 4.72 *
= 2.72 - ( 2.26 x -0.618 ) = 4.12 **
= 2.72 - ( 2.26 x -0.500 ) = 3.85
= 2.72 - ( 2.26 x -0.382 ) = 3.58
= 2.72 - ( 2.26 x -0.236 ) = 3.25
= 2.72 - ( 2.26 x 0.000 ) = 2.72


ราคาปิดของวันนี้ได้เลยผ่านเป้าหมาย 4.72 * บาท ลงมาแล้ว ดังนั้นเป้าหมายต่อไปคือ 4.12 ** บาท ใกล้เคียงกับระดับของเส้นประเส้นล่างในช่องแนวโน้มขาขึ้น 4.10 บาท ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"